Del |

Tip os

Har du en god artikel, et dokument eller andet du mener har en (nyheds) værdi for andre telemedicinere?

Tip om konferencer/events med telemedicinsk indhold modtages også.   

Vi videregiver ikke din identitet, eller bruger den i udfærdiget artikel, medmindre du giver tilladelse eller ønsker dette.

Send dit tip til: service@telemediciner.dk

Tak for dit bidrag!