Del |

Sygeplejersker efterlyser mere telemedicin

Hele 56 procent af landets sygeplejersker mener, at den offentlige sektor bør tilbyde flere teknologiske løsninger, der kan gøre patienter mere selvhjulpne i forbindelse med sygdom. Det viser en undersøgelse, som MEGAFON har foretaget for Dansk Sygeplejeråd (DSR).

”Sygeplejerskerne oplever hverdagen i sundhedsvæsenet i forreste række. Derfor oplever de dagligt behovet for nye telemedicinske løsninger. Et behov, der underbygges af, at vi i fremtidens sundhedsvæsen skal kunne rumme flere ældre og flere kronisk syge, men samtidig have færre hospitaler,” udtaler Dorte Steenberg, næstformand i DSR.

Dorte Steenberg fortsætter:

”Det er vigtigt at inddrage sygeplejersker og andre relevante sundhedsprofessionelle i udviklingen og implementeringen af ny telemedicin. Det skaber det bedste produkt for patienterne.”

Tallene i undersøgelsen afslører også, at sygeplejerskerne er klar til ny telemedicin. Kun 1 ud af 5 sygeplejersker føler sig nemlig ikke rustet til at benytte nye teknologiske løsninger i deres arbejde.