Del |

DSKT årsmøde 2010 - Tværsektoriel Telemedicin

Nyheder fra årsmøde:

Årsmødet i Dansk Selskab for Klinisk Telemedicin (DSKT) blev afholdt den 5 november 2010 på Radisson Blu, Falconer Hotel og Conference Centre, København

Introduktion til årsmøde 2010:

Fire barrierer blokerer i dag for ny teknologi som telemedicin, der ellers vil kunne skabe en helt ny form for samarbejde på tværs i sundhedsvæsenet. Så snart teknologien slår igennem, kan mange patienter undvære indlæggelse, når de i stedet tilses af via lyd og levende billeder pr. mobiltelefon.

”Vi har på tv og i andre medier demonstreret telemedicinens banebrydende muligheder, som vil være til gavn for såvel patienterne som samfundsøkonomien. Og det kan kun gå for langsomt med at komme i gang,” pointerer Klaus Phanareth, overlæge og formand for Dansk Selskab for Klinisk Telemedicin.

”Derfor har Dansk Selskab for Klinisk Telemedicin – i samarbejde med Danske Patienter – udarbejdet et visionsoplæg, som vi præsenterer på mødet. Herefter skal ministeren og repræsentanter for regionerne, kommunerne og lægerne hver især forklare, hvordan de vil nedbryde de barrierer, som i dag reelt hindrer brugen af ny teknologi:

1)       Den organisatoriske barriere (tovholdere, opgaveglidning, koordinering mm.)

2)       Lovgivningsbarrieren (ansvar, sikkerhed, deling af data mm.)

3)       Kultur‐ og holdningsbarrieren (de nye roller som patient og behandlere, afstand versus nærhed teknologiforskrækkelse mm.)

4)      Afregningsbarrieren (DRG, ydelsesbaseret afregning, tværsektorielle fordelingsnøgler mm.)


Downloads og Media: