Del |

Content about Nyheder

April 7, 2013

KOL-, diabetes- og hjertepatienter får ikke bedre livskvalitet – målt på kvalitetsjusterede leveår – ved at supplere den almindelige behandling og pleje med telemedicinske løsninger viser ny artikel britiske WSD-studiet.

KOL-, diabetes- og hjertepatienter får ikke bedre livskvalitet – målt på kvalitetsjusterede leveår – ved at supplere den almindelige behandling og pleje med telemedicinske løsninger som f.eks. elektronisk overvågning af målinger.

March 28, 2013

Region Hovedstadens Center for Telemedicin er gået i luften som et virtuelt center med en daglig ledelse på regionsgården i Hillerød og et team af medarbejdere fordelt på hospitaler og i kommuner.

Center for Telemedicin skal eksistere virtuelt og delvist på internettet. De enkelte telemedicinprojekter er nemlig allerede i fuld gang ude på hospitalerne, hvor de for det meste er opstået blandt ildsjæle inden for behandling af fx KOL, hjertesvigt og sår.

March 12, 2013

Innovative løsninger indenfor velfærdsteknologi har nu indbragt virksomheden Welfare Denmark og Esbjerg Kommune den fornemme Microsoft innovationspris 2013 i skarp konkurrence med en række internationale giganter.

Pressemeddelelse: Welfare Denmark med base i Esbjerg er den ledende danske aktør indenfor telemedicinske løsninger, og den nye anerkendelse på højt niveau understøtter virksomhedens ambitioner på globalt niveau. Velfærdsteknologi er et af fremtidens helt store vækstområder, og de stærke danske kompetencer på området er i fuld gang med at udvikle sig til et globalt eksporteventyr.

March 5, 2013

Telemedicin til kronisk syge bliver i stigende grad tænkt som et bidrag til at løse sundhedsvæsenets økonomiske og arbejdsmæssige udfordringer. Driften af telemedicinske løsninger i stor skala ses som væsentlig for at kunne indfri det fulde potentiale af telemedicin. Men hvad er de praktiske erfaringer, og hvad siger brugerne?

Tid og sted Onsdag 6. marts 2013 13.00 - 15.00

March 5, 2013

6 ud af 10 sygeplejersker mener, at den offentlige sektor i højere grad bør anvende velfærdsteknologi, viser undersøgelse fra Dansk Sygeplejeråd. 

Hele 56 procent af landets sygeplejersker mener, at den offentlige sektor bør tilbyde flere teknologiske løsninger, der kan gøre patienter mere selvhjulpne i forbindelse med sygdom. Det viser en undersøgelse, som MEGAFON har foretaget for Dansk Sygeplejeråd (DSR).

January 30, 2013

Patient@home inviterer til seminar om evalueringsmodellen MAST

Patient@home inviterer til seminar om evalueringsmodellen MAST - Model for ASsessment of Telemedicine.

January 9, 2013

Gevinsterne ved dyre offentlige investeringer i intelligente blodtryksmålere, medicinsystemer og lignende forsvinder, fordi systemerne oftest ikke taler sammen. Dette problemet skal en ny "sundheds AppStore" løse ifølge ingeniører fra Aarhus Universitet.

 

En sand systemjungle, der fjerner gevinsterne ved det offentliges milliard-dyre investeringer i velfærdsteknologi, som intelligente blodtryksmålere, faldedektorer til ældre og lignende.

Sådan beskriver Stefan Wagner, der er lektor ved Institut for Ingeniørvidenskab på Aarhus Universitet, det væld af forskellige it-systemer, som følger med løsninger inden for velfærdsteknologi til ældre og svage personer.

November 27, 2012

Europas største kontraktforskningsfirma Frauenhofer har indgået samarbejde med Aalborg Universitet, Københavns Universitet og GTS-instituttet Delta om etablering af et e-health center i København.

 

Europas største kontraktforskningsfirma Frauenhofer har indgået samarbejde med Aalborg Universitet, Københavns Universitet og GTS-instituttet Delta om etablering af et e-health center i København, som skal udvikle nyskabende og kommercielt bæredygtige telemedicinske løsninger.

Den danske handels- og investeringsminister Pia Olsen Dyhr (SF), præsenterede alliancen på World Forum for Medicine på MEDICA i november 2012.

November 26, 2012

Ugeskriftet møtte Stanton Newman, leder for Whole System Demonstrator (WSD) i forbindelse med DSKT årsmøde.

Professor Stanton Newman, dekan for School of Health Sciences på City University London, står i spidsen for verdens hidtil største telemedicinske forskningsprojekt, Whole System Demonstrator (WSD), som netop har afrapporteret en række opsigtsvækkende resultater i BMJ. Han fortalte om projektet for nylig i Klinisk Selskab for Telemedicin (DSKT), og Ugeskriftet.dk bringer et redigeret sammendrag i spørgsmål i spørgsmål-svar-form.

November 26, 2012

Pilotprojekt mellem Psykiatrisk Afdeling M på Aarhus Universitetshospital, Risskov, og OPUS-klinkkerne behandler skitzofrene med telepsykiatri.

Den lille sortklædte iPad står klar på skrivebordet foran Lilian Krabbe-Larsen, en af den midtjyske psykiatris behandlersygeplejersker, og der er forbindelse igennem til »P« - den patient, hun skal have en samtale med.

Den unge voksne »P«, som Ugeskrift for Læger har lovet anonymitet, sidder hjemme hos sig selv, ligeledes med en iPad foran sig. »P« bærer diagnosen »skizofren« og er en af 24 patienter i et nyt pilotprojekt om telepsykiatri, som Region Midtjylland har igangsat.

November 6, 2012

Ny opfindelse fra Syddansk Universitet gør det muligt for lægen eller fysioterapeuten at overvåge om patienterne passer genoptræningen i hjemmet.

Genoptræning og masser af daglige styrkeøvelser er ofte den bedste medicin mod en musearm, stiv nakke eller dårlig ryg. Alligevel har mange patienter svært at finde elastikbåndet og nakkepuden frem, så snart de kommer hjem fra hospitalet eller fysioterapeuten.

November 6, 2012

Tønder Lægehus Nord, Tønder Kommune og Sygehus Sønderjylland samarbejder om telemedicin i hjemmet.

I Tønder er det virkelighed for den lille gruppe borgere, der som de første har fået lov at deltage i Frontløberprojektet.
Frontløberprojektet er et telemedicinsk samarbejde mellem Tønder Kommune, Tønder Lægehus Nord og Sygehus Sønderjylland.

November 1, 2012

Inden årsskiftet vil speciallæge i almen medicin, Imran Rashid, tilbyde lægekonsultationer på Facebook som den første læge i Danmark - og måske i verdenshistorien.

Inden årsskiftet vil speciallæge i almen medicin, Imran Rashid, ifølge sine nuværende planer tilbyde lægekonsultationer på Facebook som den første læge i Danmark - og måske i verdenshistorien.

Mere konkret sker konsultationsdebuten på det populære sociale medie som en videokonsultation, hvor Imran Rashid sammen med makkeren Andreas Beier, som er civilingeniør i datateknologi, vil teste deres egenudviklede applikation til at håndtere video-, audio- og tekstchat.

October 31, 2012

Telenor mener at Danmark kan spare 8 mia. per år på udrulning af telemedicinske løsninger til landets ældre borgere.

Otte milliarder kroner.

Så meget forventer teleselskabet Telenor, at Danmark kan spare på udrulning af telemedicinske løsninger alene til landets ældre borgere. 

Beregningen kommer på baggrund af en rapport, som Boston Consulting Group har udarbejdet for teleselskabet.

Det otte milliarder kroner store potentiale er mere præcis udregnet med baggrund i europæiske forsøg - primært norske - med telemedicin, hvorefter Telenor har tilpasset tallet til det danske samfund.

October 17, 2012

Et projekt med videostreaming fra ambulancer i Nordjylland er foreløbigt sat i bero, fordi streaming fik forbindelsen mellem computer og EKG-udstyr i ambulancen til at gå ned.

Siden januar har 10 ambulancer og en lægebil i Region Nordjylland været en del af et forsøgsprojekt, som går ud på at streame video fra ambulancerne.

Det betyder, at det bliver muligt for læger at vurdere patienternes tilstand, selvom der ikke lige befinder sig en læge i selve ambulancen.

October 14, 2012

Digitaliseringen af sundhedsvæsenets arbejdsgange halter stadig - og ingen har overblik over de økonomiske gevinster, viser ny forskning.

 

Elektroniske patientjournaler, der printes ud på papir og sendes med fax. CT-scanninger og røntgenbilleder, der må kopieres over på en cd-rom og køres fra det ene sygehus til det andet i en taxi eller sendes med brev. Og daglige frustrationer over it-systemer, der ikke snakker sammen og kræver en håndfuld forskellige brugernavne og kodeord.

Det er en del af hverdagen for læger og sygeplejersker på flere af landets sygehuse i 2012, fortæller læger og it-eksperter til Ingeniøren.

October 14, 2012

Projektet med titlen ”Lifeline” vil gøre nogle af de overvågningsmuligheder, som er kendt fra sygehusenes intensivafsnit, tilgængelige på mobiltelefonen.

October 14, 2012

Forsøg med videobaseret genoptræning af KOL patienter i Kerteminde mislykkedes på grund af dårlige internetforbindelser.

Internetforbindelserne er ganske enkelt for dårlige endnu hvis alle skal have glæde af den slags telemedicin, vurderer en forsker.

Målet var at give borgerne bedre service for færre penge, men missionen mislykkedes fortæller intern projektleder i Kerteminde Kommune Lene Høybye.

October 13, 2012

I anledning til årsmøde 2. november 2012 er Professor Stan Newman, manden bag Whole System Demonstrator (WSD), inviteret. Newman vil bl.a. præsentere de kliniske resultater fra undersøgelsen. Sammen med et dansk ekspertpanel ligger dette an til at blive en forrygende paneldebat.

October 6, 2012

Vi har både mulighed for at brande Danmark som førende inden for transformation af serviceydelser og samtidig har vi en chance for at vende det hele rundt og se på, om Kina kan lære os noget om de kliniske behov.

Kina står over for massive udfordringer i deres sundhedssystem og har i stigende grad brug for innovative og langsigtede sundhed IT-løsninger. Det gælder blandt andet inden for telemedicin, mobilteknologi og datasystemer.

Sundhedsområdet er højt prioriteret i Kinas nuværende tolvte femårsplan, og målet er, at Kina over de næste 30 år skal bygge 5.000 nye hospitaler.

September 28, 2012

På barselsklinikken ”Vuggen”, Odense Universitetshospital, vil man nu afprøve om telemedicin kan være med til at skabe større tryghed hos familier, der udskrives efter ambulant fødsel.

På barselsklinikken ”Vuggen”, Odense Universitetshospital, vil man nu afprøve om telemedicin kan være med til at skabe større tryghed hos familier, der udskrives efter ambulant fødsel. 32 familier får tilbudt at få en babykuffert med hjem. Med babykufferten kan de komme i direkte kontakt med deres barselsklinik via video.

Pilotprojekt skal afklare om telemedicin kan understøtte ambulant fødsel

September 11, 2012

Hvad er der gået galt, siden de fleste telemedicinske blomster tilsyneladende er smidt på kompostbunken frem for at pynte i hele It-Danmark?

Telemedicin er flere gange blevet udnævnt til at være den helt store, digitale frelser for det danske sundhedssystem, der årligt operer med et budget på 137 milliarder kroner.  

August 27, 2012

Telemedicin kan være med til at løse flere af de udfordringer som psykiatrien slås med.  

Hr. Hansen tænder for pc’en, klikker et par gange med musen og sætter sig godt til rette i sin yndlingsstol i stuen. 

August 27, 2012

I juni blev der i et samarbejde mellem Københavns Kommune og Bispebjerg Hospital sat strøm til et nyt telemedicinprojekt for diabetikere.

En skærm hjemme i stuen med lyd, levende billeder og direkte kontakt til kommunens sygeplejersker. Det er allerede virkeligheden for flere københavnere ramt af type 2-diabetes.

I juni blev der i et samarbejde mellem Københavns Kommune og Bispebjerg Hospital sat strøm til et nyt telemedicinprojekt for diabetikere på kommunens forebyggelsescenter på Nørrebro.

Giver større tryghed
Den nye teknologi skal støtte diabetesramte i at tage vare på deres egen sygdom.